Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir “Prasminga dovana” (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes internetinėje svetainėje (toliau – “internetinė svetainė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs internetinėje svetainėje, suformavę prekių užsakymą, nurodę pristatymo adresąir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “PIRKTI”.

2.2. Paspaudus mygtuką “PIRKTI” Jums el. paštu atsiunčiamas laiškas su apmokėjimo detalėmis. Apmokėjimas už prekes turi būti padarytas bankiniu pavedimu per 3 d.d., priešingu atveju pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nutraukta.

2.3. Gavus Jūsų apmokėjimą Mes įsipareigojame per 1-2 d.d išsiųsti prekes ir el. paštu nurodyti Jūsų siuntos sekimo numerį.

2.4. Sutartis pradeda galioti, kai Mes per 3 darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

3. Jūsų teisės

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes internetinėje svetainėje šių taisyklių ir internetinės svetainės nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su internetine svetaine dėl bet kokios priežasties iki išsiuntimo momento. Jei per šį laiką Jūs atšauksite sutartį, visi Jūsų atlikti mokėjimai bus grąžinti per 30 dienų.

4. Jūs įsipareigojate

4.1. Jeigu pasikeičia Jūsų pirkimo formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

4.2. Jūs, naudodamasis internetine svetaine, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis internetine svetaine.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame

6.1. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu į paštomatą (arba nurodytą adresą) per sutartą pristatymo laikotarpį.

7. Prekių pristatymas

7.1 Prekių pristatymas atliekamas siunčiant produktus Jūsų nurodytu adresu arba į nurodytą paštomatą. Jūs garantuojate ir nurodote, kad su užsakymu buvo pateiktas visas ir teisingas pristatymo adresas. Jei dėl neteisingų pristatymo adreso duomenų atsiranda papildomų pristatymo išlaidų, Jūs prisiimate jų išlaidų atsakomybę.

7.2 Pristatymą atlieka trečiosios šalys, kurios veikia pagal savo sąlygas. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių veiksmus. Mes neatsakome už pristatymą ir vėlavimą dėl force majeure aplinkybių. Force majeure aplinkybėmis laikomos karas, riaušės, aukštesnės institucijos trukdžiai, pramoniniai ginčai, streikai ar lokautai, žaliavų ar energijos trūkumai, taip pat neišvengiami eksploatavimo ar transporto sutrikimai, pvz., elektros energijos tiekimo sutrikimai, gaisras, potvyniai arba neigiamas transportavimo oro poveikis.

8. Daiktų grąžinimas

8.1 Jums per 1 darbo dieną nepareiškus pastabų dėl akivaizdžių prekės trūkumų (jeigu tokių yra), laikoma, kad buvo pristatyta tinkamos kokybės prekė.

8.2 Norėdami grąžinti įsigytas prekes, susisiekite su mumis el. paštu info@prasmingadovana.lt.Gavę Jūsų pranešimą susisieksime su jumis asmeniškai ir suderinsime grąžinimo tvarką ir sąlygas. Jums netikusias ir nekokybiškas prekes galima pakeisti arba grąžinti per 14 dienų nuo prekės pristatymo Jums dienos, vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.3. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

8.4. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.5. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

8.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų pirkimo formoje, Mes neatsakome už dėlto atsiradusius padarinius.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis internetine svetaine.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Bet kokios internetinės svetainės informacijos platinimas be raštiško Mūsų sutikimo draudžiamas.

11.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Iškilus klausimams kviečiame susisiekti el. paštu info@prasmingadovana.lt.